StartsidaInspirationBloggKommuner Fokuserar Alltmer på Direktanvisning

Kommuner Fokuserar Alltmer på Direktanvisning – Analys av Q1-Q2 2023 Markanvisningar

Direktanvisning har blivit ett populärt verktyg för svenska kommuner, och nya siffror visar stora skillnader i hur landskapet för markanvisning ser ut i Sverige 2023 jämfört med 2022.

Under de första två kvartalen av 2023 beslutade svenska kommuner om cirka 140 markanvisningar, varav 102 direktanvisningar, 27 tävlingar och 11 anbud, enligt en analys av Combify data som visar markanvisningar i olika regioner och ger en överblick över dagens landskap för markanvisning.

Dessa siffror visar på en betydande ökning av direkt markanvisning i Sverige under de senaste åren, med nästan en fördubbling av direktanvisningar under de två första kvartalen av 2023 jämfört med samma period under 2022.

Markanvisning är som ett avtal mellan en kommun och en byggherre där byggherren får rätt att ensam förhandla med kommunen under en viss tid och enligt vissa villkor för att överlåta eller upplåta mark som ägs av kommunen. Den kommunala marken kan säljas på två sätt, via direktanvisning (när en byggherre kontaktar kommunen med ett förslag på nytt projekt) eller via anbudstävling.

Ökad popularitet för direktanvisning

Direktanvisning har blivit ett alltmer populärt verktyg för svenska kommuner. Under 2023 har regioner som Stockholm, Västra Götalands och Skåne visat ett stort intresse för att använda denna typ av markanvisning; Stockholm leder med 35 direktanvisningar, följt av Västra Götaland med 15 och Skåne med 12 (se diagram nedan).

No alt text provided for this image
Fördelning av direktanvisningar mellan län i Sverige (januari till juni 2023)

Dessa siffror skiljer sig stort från förra året. Under det första halvåret av 2023 har det nästan skett en fördubbling av direktanvisningar jämfört med samma period 2022, från strax under 60 till strax över 100.

No alt text provided for this image
Direktanvisningar i Sverige från januari till juni år 2022 och 2023

Tävlingar och anbud

Gällande tävlingar fanns inga stora avvikelser när det kom till antalet mellan olika regioner. Däremot minskade antalet tävlingar till nästan hälften från de två första kvartalen under 2022 till samma period under 2023, från strax över 40 stycken till cirka 27.

No alt text provided for this image
Fördelning av tävlingar mellan län i Sverige (januari till juni 2023)
No alt text provided for this image
Tävlingar i Sverige under januari till juni år 2022 och 2023

Till skillnad från tävlingar kunde dock en stor variation ses för anbud mellan olika regioner. Stockholmsregionen sticker ut med 6 anbud, följt av Västra Götalands med 3. Strax efter kommer Södermanlands län och Blekinge län med ett anbud vardera. De resterande av Sveriges regioner har inga registrerade anbud (se diagram nedan).

No alt text provided for this image
Fördelning av anbud mellan län i Sverige (2023)

Lista över 25 genomförda markanvisningar

För en mer detaljerad analys kommer här en lista med 25 markanvisningar som visar vinnarna av marken. Listan ger inblick i olika aspekter av markanvisningsprocessen, bland annat olika prisstrategier och typer av fastigheter.

1. Del av Kastellegården 1:22 samt del av Kastellegården 1:23

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-21

Typ: Kommersiell

Vinnare: Lidl Sverige KB

Pris: 520 000 kronor

Mer info

2. Markanvisning för byggnation av bostäder i Hasslum

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-21

Typ: Bostad

Vinnare: ASPLUNDS BYGG I MELLANSVERIGE AB

Pris: 365 000 kronor per bostadsenhet

Mer info

3. Mark inom BCT

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-19

Typ: Industriell

Vinnare: Polar Structure AB

Pris: 154 000 000 kronor

Mer info

4. Kvissle 1:24

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-14

Typ: Bostad

Vinnare: BoNorr AB

Pris: –

Mer info

5. Del av Perstorp 24:3 “Område ovan Kronägg”

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-14

Typ: Industriell

Vinnare: Scandinavian Biogas Fuels AB

Pris: 70 kronor/kvadratmeter

Mer info

6. Markanvisning för Vagnen 7, Sörböle

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-14

Typ: Bostad

Vinnare: Skebo – Skelleftebostäder AB

Pris: 2 000 kronor/kvadratmeter bruttototalarea (BTA)

Mer info

7. Batterianläggning på del av fastigheten Lilla Tvären 1:3

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-14

Typ: Industriell

Vinnare: Ystad Energi AB

Pris: 975 000 kronor

Mer info

8. Markanvisning avseende del av fastigheten Billesholms gård 9:325

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-14

Typ: Bostad

Vinnare: RE Equity Fund

Pris: 1 500 kronor/bostadsenhet

Mer info

9. Markanvisning för del av Arnö 1:3, Arnö Östra verksamhetsområde

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-12

Typ: Kommersiell

Vinnare: Sörmlands Gräv & Transport AB (Empire Scale Media AB som förnärvarande är under namnändring)

Pris: 3 700 000 kronor

Mer info

10. Del av fastigheten Kränglan 3:1

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-12

Typ: Industriell

Vinnare: Epiroc Rock Drills Aktiebolag

Pris: 75 000 000 kronor

Mer info

11. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 och s:9, samt del av Akalla 4:1 i Akalla

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-08

Typ: Bostad

Vinnare: Citycon AB

Pris: Markpriserna kommer att räknas om med index fram till tillträdestidpunkten.

  • Mark för bostadsrätter: 9 000 kr per m2 ljus BTA
  • Mark för hyresrätter: 9 600 kr per m2 ljus BTA
  • Mark för bottenvåningslokaler och eventuell förskola: 4 000 kr per m2 ljus BTA

Mer info

12. Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-08

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: STENA BYGG AB

Pris: Prisläget tidigt bestämt då avtalet undertecknades innan projektinriktning var klar.

– Pris (2021-11): 12 500 kr per ljus BTA för bostäder, 4 000 kr per kvm BTA för lokaler

– Pris per april 2023: 11 966 kr per ljus BTA för bostäder, 3 960 kr per BTA för lokaler

Mer info

13. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-08

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: AB Svenska Bostäder och BTH Group – BTH Projektutveckling 6 AB

Pris:

– Markpris för flerbostadshus: 8 000 kr per m2 ljus BTA

– Markpris för radhus: 11 844 kr per m2 ljus BTA

– Pris för bottenvåningslokal: 3 500 kr per m2 ljus BTA

Mer info

14. Markanvisning för bostäder och kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-08

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: Selvaag Bostad AB och NCC Property Sjuttiofyra AB

Pris:

– Selvaag Bostad AB: 32 800 kr per ljus BTA

– NCC Property Sjuttiofyra AB: 18 500 kr per ljus BTA

Mer info

15. Markanvisning del av Holm 1:5 och 1:19

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Direktanvisning

Genomförandedatum: 2023-06-07

Typ: Bostad

Vinnare: Landsbrovillan Fastigheter AB

Pris: 50 kronor/kvadratmeter

Mer info

16. Markanvisningstävling – 40-60 bostäder i Hässelby Gård

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Anbud

Genomförandedatum: 2023-06-08

Typ: Bostad

Vinnare: Svante Jernberg fastigheter AB

Pris:

– Anbudspris (vinnande pris): 10 120 kr per kvm ljus BTA

– Area: 3 900 kvm ljus BTA

– Totala priset: 39 468 000 kr

Mer info

17. Markanvisningstävling för 185 bostäder på Årstafältet

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Anbud

Genomförandedatum: 2023-05-11

Typ: Bostad

Vinnare: Åke Sundvall Projekt AB

Pris:

– Anbudspris (vinnande pris): 17 750 kr per kvm ljus BTA bostad

– Area: 18 400 kvm ljus BTA

– Totala priset: 326 600 000 kr

Mer info

18. Markanvisning för Hjällbo Centrum

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Anbud

Genomförandedatum: 2023-04-24

Typ: Bostad

Vinnare: GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

Pris:

– Anbudspris (vinnande pris): 1 524 kr per kvm ljus BTA

Mer info

19. Markanvisningstävling, 50-75 bostäder i Mälarhöjden

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Anbud

Genomförandedatum: 2023-03-23

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: ALFA Development AB

Pris: Anbudspris (vinnande pris):

– 26 159 kr per kvm ljus BTA för bostäder

– 4 200 kr per kvm ljus BTA för lokaler

Mer info

20. Stenbro, Oxbacken

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Anbud

Genomförandedatum: 2023-02-13

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: Nischer Properties AB

Pris: Anbud under 5 640 000 kronor för Kyrkvärden 1 och 9 104 000 kronor för Kyrkvärden 3 accepteras ej

Anbudspris (vinnande pris):

– Kyrkvärden 1 till ett anbudspris på 5 641 000 kr

– Kyrkvärden 3 till ett anbudspris på 9 105 000 kr

– Kalkylerade hyresnivåer är 1 920 kr/kvm

Mer info

21. Markanvisning av fastigheterna Lakritsroten 2 och Renfanan 2 i Tamarinden, Sörbyängen

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Tävling

Genomförandedatum: 2023-06-21

Typ: Bostad och Kommersiell

Vinnare: Peab Bostad AB, FOJAB Arkitekter, Colive AB

Pris:

– Lakritsroten 2 (fastighet 1):

Bostadsrätt/äganderätt: 18 806 691 kronor

Hyresrätt: 12 413 974 kronor

– Renfanan 2 (fastighet 2):

Bostadsrätt/äganderätt: 12 942 097 kronor

Hyresrätt: 8 542 856 kronor

Mer info

22. Markanvisning i Spjösvik

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Tävling

Genomförandedatum: 2023-06-21

Typ: Bostad

Vinnare: Wood & Hill AB, BYGGTJÄNST I LYSEKIL AB, Radar arkitektur & planering AB

Pris: Markpris: 20 700 000 kronor

Mer info

23. Markanvisningstävling Kavlås äng

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Tävling

Genomförandedatum: 2023-06-19

Typ: Bostad

Vinnare: 4D Gruppen – 4D Group AB, POLL arkitektur AB

Pris: 3 750 kr/kvm per BTA

Mer info

24. Markanvisningstävling i Vallastaden 2022

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Tävling

Genomförandedatum: 2023-06-16

Typ: Bostad

Vinnare: Scott Rasmusson Källander AB, Sandell Collection AB

Pris:

Tilldelningsområde 9A

Bostäder i flerbostadshus: 4 500 kr/m² BTA (bruttoarea)

Lokaler för centrumändamål: 2 000 kr/m² BTA (bruttoarea).

-Tilldelningsområde 7F, 8E, 9E, 10J

Radhus-/parhustomt: 550 000 kr/tomt

Tomt för friliggande villa: 1 000 000 kr/tomt.

För tilldelningsområde 7F som omfattar fastigheten Initiativet 16 (som ska delas in i två fastigheter för parhus) blir markpriset 2 x 550 000 kr = 1 100 000 kr.

För tilldelningsområde 7F som omfattar fastigheten Initiativet 16 (som ska delas in i två fastigheter för parhus) blir markpriset 2 x 550 000 kr = 1 100 000 kr.

För tilldelningsområde 9E som omfattar fastigheten Identiteten 4 (som ska delas in i tre fastigheter för radhus) blir markpriset 3 x 550 000 kr = 1 650 000 kr.

För tilldelningsområde 10J som omfattar fastigheten Intervallet 10 (som ska delas in i två fastigheter för parhus) samt fastigheten Intervallet 11 (som ska delas in i tre fastigheter för radhus) blir markpriset (2 x 550 000 kr) + (3 x 550 000 kr) = 2 750 000 kr.

Mer info

25. Tomtebo gård

No alt text provided for this image
© 2023 Combify AB.

Förfarande: Tävling

Genomförandedatum: 2023-06-13

Typ: Bostad

Vinnare: HSB Norr – HSB Produktion i Norr Handelsbolag

Pris: 2 000 kr/kvm ljus BTA

Mer info

Slutsatser och framtida utsikter

Sveriges fortsatta fokus på direktanvisning, jämfört med anbud och tävlingar, under de första två kvartalen av 2023 visar en pågående förändring i hur kommuner närmar sig markanvisning och pekar på en strategisk omorientering av fastighetsmarknaden.

Jag hoppas att analysen tillsammans med listan över 25 genomförda markanvisningar, blir användbar för dig som är beslutsfattare, stadsplanerare, företag eller annan intressent som dels vill förstå nuvarande fastighets trender, men också planera för framtida utveckling.

Vill du få hela listan över alla beslutade och planerade markanvisningar för tredje och fjärde kvartalet 2023? Combify erbjuder en plattform med den information du behöver.

Testa Combify själv utan kostnad

Om Combify

Combify hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare och andra företag att hitta nya affärsmöjligheter. Genom att samla all information om en fastighet i en plattform som är enkel att använda sparar användare tid och kan ta beslut grundade på en större mängd data. Combify grundades 2017 och har med investerare som bland annat Bonnier Capital och BackingMinds vuxit snabbt de senaste åren. Combify är även utsedd till det kungliga priset Årets Nybyggare 2022.


Alaa Alshawa
Alaa Alshawa
administrator

Kontakta oss

Har du en fundering eller fråga du inte fått svar på? Tveka inte att höra av dig!

Alexandra-Halfya-Founder-Combify